Блог

Целта на тази статия е да разберете Техника за емоционална свобода и да се чувствате уверени относно нейното практикуване. Често се страхуваме от непознатото, но опознаем ли го – то може да стане неизменна част от живота ни. Какво представлява Техниката за емоционална свобода? В своята същност...