hello@tes.bg / +359 884 788 211
Техника за Емоционална Свобода със Стоян Табаков
  • 0
Техника за Емоционална Свобода със Стоян Табаков
hello@tes.bg / +359 884 788 211

Отзиви

Техника за емоционална свобода е уникална техника, чрез която можем да повлияем широк спектър от проблемни ситуации, преодолявайки негативните емоции. Вижте как ТЕС е помогнала на други хора да подобрят живота си.

С оглед запазване на конфиденциалност някои от имената са изписани със съкращения.

Copy link